ПОЧЕТНА О НАМА ОБАВЕШТЕЊА ПОЉ. ПРОИЗВОДЊА КОНТАКТ
                                                             
 

 

 

 

           KPATAK ИCTOPИJAT ПРЕДУЗЕЋА

Правни претходник АД „7.јули“ у реструктурирању Сириг је ДП „7.јули“ Сириг, које као самостални правни субјект егзистира од 01.01.1990. године.

Ранији правни претходници АД „7.јули“ у реструктурирању Сириг датирају од 07.04.1946. године када је формирана сељачка радна задруга, која је трансформисана у Земљорадничку радну задругу и као таква је пословала до 21.06.1975. године када  улази у састав Пољопривредног Добра „Нови Сад“.

 Од 22.06.1976. године послује као Основна организација удруженог рада и све до 31.12.1983. године послује под називом ПРО „Нови Сад“, ООУР „7.јули“ Сириг. Уласком ПРО Нови Сад у састав „Agrocoop“ Нови Сад долази до нове промене, и предметни правни субјект од 01.01.1984. године до 21.04.1987. године послује под називом „Agrocoop“ Нови Сад, ООУР „7.јули“ Сириг.

 Реорганизовани систем „Agrocoop“, „7.јули“ послује од 22.04.1987. године до 31.12.1989. године под називом ДТД АИК „Нови Сад“, ООУР „7.јули“ Сириг. Почев од 31.12.1989. године предметни правни субјект послује самостално као Друштвено предузеће „7.јули“ Сириг.

 Предузеће је било уписано у регистар Основног суда удруженог рада, Нови Сад под бр. ОПИ-3592/89 31.12.1989. године.

 Дана 04.06.2008. године закључен је уговор о продаји друштвеног капитала између Агенције за приватизацију Р. Србије и Конзорцијума физичких лица на челу са Лончар Анком којим је дотадашње друштво ДП „7.јули“ Сириг приватизовано.

 Дана 14.12.2009. године Одлуком Агенције за приватизацију, уговор о продаји капитала закључен 04.08.2008. године је раскинут услед неиспуњења обавеза од стране купца а привредни субјект стављен у поступак реструктурирања на основу одлуке Агенције за приватизацију од 18.10.2010. године.

 Привредни субјект АД „7.јули“ у реструктурирању Сириг уписан је у регистар АПР-а на основу Решења АПР од 29.10.2010. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

            НОВИНСКИ ЧЛАНЦИ:

            Новости 09.08.2010. http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:295663-Ne-vracaju-njive-crkvi

            Национални грађански  23.09.2011. http://www.naslovi.net/2011-09-23/gradjanski/na-silu-zele-da-preuzmu-oranice/2828753

                Блиц 18.02.2012. http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/358491/Drzavna-firma-7-juli-iz-Siriga-tuzila-drzavu

            Новости 06.12.2012. http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:409203-Sirig-Drzava-otima-od-sebe